{{Message}}

Mediq Hospital Solutions

Mediq Norge er en av de største leverandører av medisinsk utstyr til det norske sykehusmarkedet.

I Mediq Hospital Solutions arbeider vi mot et tett partnerskap med våres kunder om å levere innovative løsninger, som fremmer høy behandlingskvalitet og effektivitet

Mediq Hospital Solutions arbeider løpende med å tilpasse sortimentet etter behov og etterspørsel i markedet. Vår målsetning er å være en tett og kompetent sparringspartner innenfor de spesialiteter som vi arbeider.


Kontaktperson Mediq Hospital Solutions:
Salgsdirektør Janke B Eriksen
E-post: janke.eriksen@mediq.com
Telefon: 90 52 11 60