Damer som snakker sammen på kontoret

Code of Conduct

Som et verktøy for å oppfylle forventninger og krav, har vi supplert våre kjerneverdier med etiske retningslinjer. Code of Conduct beskriver de viktigste prinsippene som sikrer at vi gjør det riktige på riktig måte. Alltid støttet av en sunn dose sunn fornuft selvfølgelig. Code of Conduct, sammen med våre visjoner og verdier, fungerer som en veileder i våre beslutninger og handlinger.