Mediqs tilnærming til ESG

Mediq er i hjertet av helsevesenet, og vi utnytter denne unike posisjonen til å samarbeide tett med partnere for å oppnå en bærekraftsomstilling i helsevesenet. Mediq er i kontinuerlig utvikling, og det betyr at også våre strategier og rammeverk må være det. Vi har gått fra en CSR-fokusert tilnærming til en mer omfattende ESG-modell. Der hvor Corporate Social Responsibility (CSR) tradisjonelt har lagt vekt på etiske operasjoner og bærekraftsinitiativer, har rammeverket for miljømessige, sosiale og styringsmessige hensyn (ESG) et bredere syn. ESG adresserer ikke bare de negative virkningene, men fokuserer på å minimere disse virkningene og omgjøre dem til tiltak for å skape positive resultater. Vår ESG-strategi er fokusert på å øke vår samfunnspåvirkning samtidig som vi begrenser vår miljøpåvirkning.

Ønsker du å lese mer om Mediq-konsernets tilnærming til ESG, trykk her.

For å laste ned Mediqs ESG-strategi, trykk her.

ESG Strategy

Vi tar ansvar

Mediq er opptatt av å føre en ansvarlig forretningspraksis for å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven som trådte i 1. juli 2022 stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt krav til åpenhet rundt dette. Mediq Norge har vært medlem i Etisk Handel Norge (EHN) siden 2012. Gjennom vårt medlemskap i EHN får vi rådgivning og støtte til å utvikle vårt arbeid for å sikre en bærekraftig leverandørkjede. Vi rapporterer årlig til EHN på vårt arbeid med etisk handel. EHN vurderer disse rapportene opp mot et objektivt basisnivå. Gjennom oppnådd basisnivå hos EHN dokumenteres oppfyllelse av lovkravene i den nye Åpenhetsloven. Les mer om hvordan Mediq jobber med utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø i vår medlemsrapport hos EHN.


Du kan finne tidligere medlemsrapporter for Etisk Handel her.
Etisk Handel Norge

Innsamling og gjenvinning av avfall

Vi ønsker å bidra til en sirkulær økonomi og tar derfor vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og NORSIRK sørger vi for at emballasje, EE-avfall og batterier blir gjenvunnet, slik at vi sparer kloden for ressurser, energi og CO2-utslipp. Mediq Norge er også sertifisert ihht. ISO14001 Ledelsessystemer for miljø.

Mediq Care to Care

Care to Care Selection

Det skal være enkelt å velge bærekraftig. Lær mer om Care to Care, vår kolleksjon av produkter som er bedre for både mennesker og kloden.

Vei som går gjennom en skog

CSR-rapporter

Via CSR-rapportering og historiefortelling kommuniserer vi om våre mål og vår fremgang, samt diskuterer nye muligheter for å øke vårt samfunnsansvar. Våre CSR-rapporter gir en oversikt over våre prioriteringer, og viser hvor Mediq står i sine ambisiøse mål om å 'styrke helsesystemet samt øke pasientmyndiggjøring og livskvalitet'.

Retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd

Mediq Norge etterstreber en ansvarlig forretningsatferd som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policydokumentet, inkludert våre etiske retningslinjer, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Hender som holder rundt en hjerteformet plante

En bærekraftig forsyningskjede

Lær mer om hvordan vi, i samarbeid med våre leverandører, beveger oss mot en mer bærekraftig fremtid.