Vi tar ansvar

Mediq er opptatt av å føre en ansvarlig forretningspraksis for å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Åpenhetsloven som trådte i 1. juli 2022 stiller krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger innen grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt krav til åpenhet rundt dette. Mediq Norge har vært medlem i Etisk Handel Norge (EHN) siden 2012. Gjennom vårt medlemskap i EHN får vi rådgivning og støtte til å utvikle vårt arbeid for å sikre en bærekraftig leverandørkjede. Vi rapporterer årlig til EHN på vårt arbeid med etisk handel. EHN vurderer disse rapportene opp mot et objektivt basisnivå. Gjennom oppnådd basisnivå hos EHN dokumenteres oppfyllelse av lovkravene i den nye Åpenhetsloven. Les mer om hvordan Mediq jobber med utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø i vår medlemsrapport hos EHN.


Du kan finne tidligere medlemsrapporter for Etisk Handel her.

Vi ønsker å bidra til en sirkulær økonomi og tar derfor vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og NORSIRK sørger vi for at emballasje, EE-avfall og batterier blir gjenvunnet, slik at vi sparer kloden for ressurser, energi og CO2-utslipp. Mediq Norge er også sertifisert ihht. ISO14001 Ledelsessystemer for miljø.

Mediqs samfunnsansvar-strategi

Mediq legger stor vekt på samfunnsansvar og miljøbevisst entreprenørskap, også kalt Corporate Social Responsibility (CSR). Vi ønsker å bidra til god livskvalitet og et bærekraftig samfunn - også for generasjonene etter oss. Vår samfunnsansvar-strategi er bygget på to ledende bærekraftighetsmål: å styrke helsesystemet samt øke pasientmyndiggjøring og livskvalitet. Videre bygger vår strategi på tre støttende operasjonelle pilarer: bærekraftig forsyningskjede, miljømessig bærekraftighet, samt ansattes engasjement og trivsel.

Styrking av helsesystemet

Behovet for omsorg og service øker og endres raskt. Vi ser kontinuerlig etter løsninger for å dekke disse behovene, samtidig som vi bidrar til å redusere kostnadene for helsetjenester.

Pasientmyndiggjøring og velvære

Vårt formål er å forbedre pasienters helse og livskvalitet, samt støtte helsepersonell og omsorgspersoner gjennom et bredt utvalg av medisinske produkter, helsetjenester og løsninger. Gjennom innovasjon og forbedring av eksisterende løsninger leverer vi en mer individuelt tilpasset pleie som gir bedre pasientutfall, samtidig som vi reduserer kostnadene ved levering av helsetjenester.

Bærekraftig forsyningskjede

Våre leverandører er nøye utvalgt, og vi samarbeider tett for å sikre etiske produksjonsprosesser og innovasjon for å redusere miljøbelastningen. Våre leverandører signerer Mediqs leverandørkodeks og de fleste er sertifiserte for miljøledelsesstandarder som ISO 14001.

Miljømessig bærekraftighet

Vi er i vår daglige drift forpliktet til å redusere energiforbruket og CO2-utslippene. Vi tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen der vi har størst innflytelse: avfall og transport.

Ansattes engasjement og trivsel

Mediq tilbyr et stimulerende og trygt arbeidsmiljø der ledelse og ansatte sammen bygger en kultur av engasjement og høy ytelse.
Vei som går gjennom en skog

CSR-rapporter

Via CSR-rapportering og historiefortelling kommuniserer vi om våre mål og vår fremgang, samt diskuterer nye muligheter for å øke vårt samfunnsansvar. Våre CSR-rapporter gir en oversikt over våre prioriteringer, og viser hvor Mediq står i sine ambisiøse mål om å 'styrke helsesystemet samt øke pasientmyndiggjøring og livskvalitet'.

Retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd

Mediq Norge etterstreber en ansvarlig forretningsatferd som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policydokumentet, inkludert våre etiske retningslinjer, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Hender som holder rundt en hjerteformet plante

En bærekraftig forsyningskjede

Vil du lære mer om hvordan vi, i samarbeid med våre leverandører, beveger oss mot en mer bærekraftig fremtid? Følg linken under.