Vi tar ansvar

Vi ønsker å bidra til en sirkulær økonomi og tar derfor vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av avfall. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge og NORSIRK sørger vi for at emballasje, EE-avfall og batterier blir gjenvunnet, slik at vi sparer kloden for ressurser, energi og CO2-utslipp.

Videre mener vi at en ansvarlig forretningspraksis er viktig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Gjennom medlemskap i Etisk Handel Norge jobber vi med å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede og forplikter oss til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Mediqs samfunnsansvar-strategi

Mediq legger stor vekt på samfunnsansvar og miljøbevisst entreprenørskap, også kalt Corporate Social Responsibility (CSR). Vi ønsker å bidra til god livskvalitet og et bærekraftig samfunn - også for generasjonene etter oss. Vår samfunnsansvar-strategi er bygget på to ledende bærekraftighetsmål: å styrke helsesystemet samt øke pasientmyndiggjøring og livskvalitet. Videre bygger vår strategi på tre støttende operasjonelle pilarer: bærekraftig forsyningskjede, miljømessig bærekraftighet, samt ansattes engasjement og trivsel.

Styrking av helsesystemet

Behovet for omsorg og service øker og endres raskt. Vi ser kontinuerlig etter løsninger for å dekke disse behovene, samtidig som vi bidrar til å redusere kostnadene for helsetjenester.

Pasientmyndiggjøring og velvære

Vårt formål er å forbedre pasienters helse og livskvalitet, samt støtte helsepersonell og omsorgspersoner gjennom et bredt utvalg av medisinske produkter, helsetjenester og løsninger. Gjennom innovasjon og forbedring av eksisterende løsninger leverer vi en mer individuelt tilpasset pleie som gir bedre pasientutfall, samtidig som vi reduserer kostnadene ved levering av helsetjenester.

Bærekraftig forsyningskjede

Våre leverandører er nøye utvalgt, og vi samarbeider tett for å sikre etiske produksjonsprosesser og innovasjon for å redusere miljøbelastningen. Våre leverandører signerer Mediqs leverandørkodeks og de fleste er sertifiserte for miljøledelsesstandarder som ISO 14001.

Miljømessig bærekraftighet

Vi er i vår daglige drift forpliktet til å redusere energiforbruket og CO2-utslippene. Vi tar sikte på å redusere miljøpåvirkningen der vi har størst innflytelse: avfall og transport.

Ansattes engasjement og trivsel

Mediq tilbyr et stimulerende og trygt arbeidsmiljø der ledelse og ansatte sammen bygger en kultur av engasjement og høy ytelse.

Retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd

Mediq Norge etterstreber en ansvarlig forretningsatferd som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policydokumentet, inkludert våre etiske retningslinjer, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Hender som holder rundt en hjerteformet plante

En bærekraftig forsyningskjede

I Mediq-konsernet samarbeider Norge med resten av de nordiske landene når det kommer til CSR. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi større grad av gjennomsiktighet, proaktiv risikostyring og kontinuerlige forbedringer. For våre leverandører betyr en nordisk tilnærming at det er lettere å rapportere CSR-samsvar. I denne rapporten kan du lære mer om hvordan vi, i samarbeid med våre leverandører, beveger oss mot en mer bærekraftig fremtid.

Vei som går gjennom en skog

CSR-rapporter

Via CSR-rapportering og historiefortelling kommuniserer vi om våre mål og fremgang, og diskuterer nye muligheter for å øke vårt samfunnsansvar. Våre CSR-rapporter gir en oversikt over våre prioriteringer, og viser hvor Mediq står i sine ambisiøse mål om å 'styrke helsesystemet samt øke pasientmyndiggjøring og livskvalitet'.

X

Mediqnorge.no bruker informasjonskapsler

Informasjonskapsler hjelper oss å forbedre din opplevelse. Ved å fortsette å bruke våre nettsider, aksepterer du bruken av informasjonskapsler. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler.


Det er ok