Mediq Care to Care

Care to Care Selection

Velkommen til Mediqs Care to Care-kolleksjon, der høye krav til miljøansvar møter kvalitetsbevissthet. I Mediq forstår vi viktigheten av å ta informerte og ansvarlige valg som ikke bare gagner pasienter og pleiepersonell, men som også bidrar til en mer bærekraftig planet. På bakgrunn av dette ønsker vi å fremme et utvalg produkter som oppfyller våre bærekraftskriterier.

Bærekraftsstandard

Vår Care to Care-kolleksjon er et resultat av nøye evaluering og en forpliktelse til åpenhet. Hvert element i denne kolleksjonen blir nøye evaluert av teamet vårt for å sikre at det oppfyller våre bærekraftsstandarder basert på målet om å bli sirkulære innen 2050. Selv om det fortsatt kan være et fjerntliggende mål å oppnå full sirkulæritet i helsevesenet, er vi overbevist om at vi må ta grep nå for å oppnå en mer bærekraftig fremtid.

Kriterier for miljømerking

Våre Care to Care-utvalgskriterier er forankret i de 9 R-ene for en sirkulær økonomi: revurdere (rethink), avslå (refuse), redusere (reduce), gjenbruke (reuse), reparere (repair), renovere (refurbish), gjenskape (repurpose), resirkulere (recycle), gjenoprette (recover). For å bli en del av Care to Care-kolleksjonen må produktene ha miljømerke, være laget av resirkulert materiale eller biobasert materiale, samt være biologisk nedbrytbare eller gjenbrukbare.

Bærekraftige alternativer

I Mediq brenner vi for å tilby bærekraftige alternativer uten å gå på akkord med kvalitet eller ytelse. I vår Care to Care-kolleksjon presenterer vi produkter fra vår egen Mediq Own Brands (MOB)-portefølje, så vel som fra våre pålitelige leverandører som deler vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet. Ved å velge produkter fra Care to Care-kolleksjonen kan du være trygg på at du er med og bidrar til en mer sirkulær økonomi, samtidig som du gir den beste omsorgen for pasientene.

Rik på innovasjon

Vi forstår at bærekraft er en reise, og vi streber kontinuerlig etter å forbedre og utvikle vår Care to Care-kolleksjon. Vi samarbeider aktivt med leverandører og produsenter for å finne mer bærekraftige produkter og materialer, og på denne måten ønsker vi å bidra til innovasjon også innen helsevesenet. Vårt mål er å skape en mer bærekraftig fremtid ved å gi våre kunder trygge og miljøbevisste valg.

Det skal være enkelt å velge bærekraftig

Vi inviterer deg til å bli med oss i vår forpliktelse til å ta vare på både mennesker og planeten. La oss sammen gjøre en forskjell gjennom bærekraftige helsetjenester, og bane vei for en mer sirkulær økonomi.

We embrace the nature - now and for the future.