Om Mediq Norge AS

Mediq Norge AS er en ledende leverandør av medisinsk utstyr, forbruksmateriell og tjenester til offentlige og private institusjoner og bedrifter i Norge. Vi betjener primærhelsetjenesten, offentlige sykehus, private klinikker og legekontor. I tillegg leverer vi førstehjelpsutstyr gjennom et stort antall forhandlere, samt beredskapsløsninger i det internasjonale nødhjelpsmarkedet. Mediq Norge AS er en betydelig leverandør av utstyr til det norske Forsvaret og har vært sentral i oppbyggingen av de medisinske løsningene Forsvaret i dag bruker i internasjonale operasjoner.

Mediq Norge har sine røtter i Apotekernes Fællesindkjøp AS (AF), som ble grunnlagt i 1913. Selskapet drev grossist-virksomhet rettet mot apotek og helseinstitusjoner, og salg av medisinsk forbruksmateriell til sykehus. AF ble i 1992 kjøpt av Norsk Medisinaldepot AS (NMD) som senere solgte selskapet til nederlandske OPG Group. I 2001 ble AF en del av OPGs distribusjonsvirksomhet Medeco AS. I 2009 endret den norske delen av Medeco AS navn til Mediq Norge AS.

Mediq Norge er i dag en del av det internasjonale Mediq-konsernet, som er representert i 13 land. Selskapet har en ledende posisjon som leverandør av medisinsk utstyr og tjenester. Mediq ble stiftet i 1899 og har ca. 3000 ansatte globalt. Hovedkontoret ligger i Utrecht, Nederland. I Norge er vi i overkant av 90 medarbeidere. Mediq har siden 2013 vært eid av det amerikanske private equity selskapet Advent International.

I 2019 kjøpte Mediq opp Puls AS, et tidligere datterselskap av Handicare. Puls er en ledende distributør av tredjeparts medisinske forbruksvarer og kapitalvarer i Norge og Danmark. I 2021 utvidet Mediq på nordisk nivå gjennom oppkjøpet av finske UpViser Oy og dets datterselskaper i Sverige, Danmark, Norge og Estland. UpViser er en ledende leverandør av kirurgiske produkter og endoterapiprodukter som fokuserer på gastroenterologi, gynekologi, plastisk kirurgi og urologi. Oppkjøpet av Puls og UpViser er et viktig skritt i Mediqs strategi om å være den ledende europeiske aktøren innen medisinsk utstyr, omsorgsløsninger og enhetsledede sykehusløsninger.


For pasientens beste

Mediq ønsker å bidra til at mennesker rammet av sykdom eller kroniske tilstander kan leve livet slik de ønsker. Som et ledd i dette etterstreber vi å ha en bred portefølje av medisinske løsninger og produkter. Dette bidrar til å gi våre kunder en enklere hverdag og pasienter en forbedret livskvalitet. Vi legger betydelig vekt på å forenkle flyten av produkter, tjenester og informasjon til markedet. Våre integrerte IT- og logistikkløsninger gir store effektiviseringsgevinster. Disse elementene samlet, i tillegg til fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, gjør at vi kan tilby våre kunder kostnadseffektive og verdiøkende tjenester.

Med bred kompetanse, solid produktkunnskap og en utrettelig innsats for å forbedre eksisterende løsninger via innovasjon, baner vi vei for en bedre, mer effektiv og mer bærekraftig verdikjede. For i dag og for fremtiden.

 
Hender som holder rundt en hjerteformet plante

Vårt samfunnsansvar

Vi ønsker å bidra til god livskvalitet og et bærekraftig samfunn - også for generasjonene etter oss. Ved å ha et kontinuerlig fokus på bedriftens samfunnsansvar tar vi i størst mulig grad hensyn til påvirkningen vår virksomhet har på både ansatte, miljø og samfunn. Vår samfunnsansvar-strategi understøttes av fem grunnpilarer som har som mål å gi en positiv innvirkning på våre medarbeidere og på miljøet.

Våre verdier

Caring Heart

Caring Heart er grunnpilaren i alt vi gjør. Dette innebærer at vi har omsorg for oss selv og for våre kollegaer. Gjennom omsorg, respekt og kompetansedeling spiller vi hverandre gode for å kunne yte omsorg også for våre kunder. Vi har et iboende ønske om å utgjøre en forskjell for våre kunder og skape en enklere hverdag. Caring Heart betyr for oss å aldri gi seg, og alltid gi det lille ekstra for å overgå forventningene til våre kunder.

Customer Drive

Vi skaper langvarige kunderelasjoner gjennom å aktivt lytte til kunden og forstå deres behov. Customer Drive er å bruke denne innsikten til å levere de mest egnede løsningene til de riktige kundene på en kostnadseffektiv måte. Vi tar eierskap i å hjelpe kunden å lykkes ved å levere lønnsomme løsninger som skaper kommersiell suksess for oss.

Champion Spirit

Champion Spirit handler om å tro på våre ubegrensede muligheter til å utgjøre en forskjell. Vi ønsker å utvikle oss og tilpasse oss endringer, og dette gjør vi med integritet og stolthet. Gjennom vår kompetanse er vi en partner for våre kunder, og gjennom vår endringsvilje skaper vi innovative løsninger. Sammen etterstreber vi å ha innsikt og kompetanse som gjør at vi alltid kan levere de beste, mest nyskapende løsningene som samtidig møter våre kunders behov.

 
Damer som snakker sammen på kontoret

Kontaktinformasjon ledergruppe

Her finner du kontaktinformasjon til Mediqs ledergruppe.

Mann som smiler og ser på datamaskinen

Nyheter

Her finner du nyheter og annen aktuell informasjon.

Besøksadresse

Mediq Norge AS
Brynsveien 14
0667 Oslo

Postadresse

Mediq Norge AS
Postboks 6608 Etterstad
0607 Oslo

Organisasjonsnr.

981 080 262