militær på fjell

Stolt leverandør til Forsvaret, DSB og Politiet

Mediq Norge er stolt leverandør av medisinsk forbruksmateriell til det norske Forsvaret, noe vi har vært siden 2005. Vi leverer også medisinsk forbruksmateriell til DSB, Sivilforsvaret og Politiet. Samtidig er vi en viktig bidragsyter i det humanitære nødhjelpsmarkedet.

Nasjonal beredskap

Mediq Norge er stolt leverandør til det norske Forsvaret siden 2005. Vi leverer et bredt sortiment med alt fra hygieneprodukter til inventar, emballasje, pre-hospitale produkter og øvings- og undervisningsmateriell. I dag har vi totalt 10 kontrakter på medisinsk utstyr og sanitetsmateriell med det norske Forsvaret. Totalt er det kontraktsfestet mer enn 900 forskjellige varer over disse avtalene. Mediq har i tillegg til medisinsk utstyr levert og satt sammen det meste av innholdet til både container- og teltbaserte feltsykehus som ble bygget og levert i perioden 2005-2011.

Siden 2014 har Mediq levert sett og satser til de 20 sivilforsvarsdistriktene i Norge. Dette omfatter alt av førstehjelpsmateriell for Sivilforsvarets avdelinger.

Mediq er, gjennom avtalene med Forsvaret, også samarbeidspartner og leverandør til norsk politi. I de fleste av politiets kjøretøy vil man finne et stort utvalg produkter levert av Mediq. Vi leverer, i tillegg til pre-hospitalt forbruksmateriell, også ferdige kit som enkeltmannssatser og større sanitetssekker.

Forsvaret og politiet er oppdragsgivere som stiller høye krav til kvalitet, kompetanse, kundeservice og et bredt utvalg av produkter. Dette samarbeidet er derfor noe vi er svært stolte over i Mediq.

Global aktør

Mediq har helt siden 80-tallet vært en global aktør i det humanitære beredskapsmarkedet. Vi har levert medisinsk forbruksmateriell til krig- og katastrofeområder over hele verden, bl.a. til FN- og Røde Kors-organisasjonene, Leger uten grenser og andre ikke-statlige organisasjoner.

Vi jobber også tett med norske myndigheter. Sammen med DSB og Helsedirektoratet har vi sammenstilt og levert en svært omfattende medisinsk sats til det WHO- og EU-sertifiserte innsatsteamet EMT (Norwegian Emergency Medical Team) og NST (Norwegian Support Team). I 2014/2015 hadde Mediq en omfattende leveranse av sanitetsmateriell og medisinsk utstyr til NST. Materiellet ble brukt til å bekjempe Ebola-utbruddet i Sierra Leone. Mediq er stolt over sitt faglige bidrag, og for å ha blitt valgt som ansvarlig leverandør av den medisinske modulen.