Lab Solutions

Kontrollmateriale laboratorie

Ledende leverandør til det norske markedet

Lab Solutions leverer instrumenter, diagnostiske reagenser, forbruksvarer, service og support til det norske markedet. Våre produktansvarlige og serviceingeniører arbeider fra Oslo, og er lett tilgjengelige for support og service.

Vi har eksklusive leverandørkontrakter med følgende produsenter:

  • Werfen Group, Instrumentation Laboratory (koagulasjon, blodgass)
  • Werfen Group, Inova (autoimmunitet)
  • 77 Elektronika (urinanalyser)
  • MediRox (kvalitetskontroller koagulasjon)
  • Technopath (kvalitetskontroller klinisk kjemi/immunologi)
  • RBC Bioscience (DNA/RNA ekstraksjon)
  • Boule Medical (hematologi)
  • Fuji (klin.kjemiske tester, pasientnære tester)
  • Bio-Optica (patologi)
  • Diapath (patologi)

Kontaktperson Lab

laila hoydalsvik

Laila Høydalsvik

Salgssjef