{{Message}}

Lab Solutions

Lab Solutions leverer instrumenter, diagnostiske reagenser, forbruksvarer, service og support til det norske markedet. Våre produktansvarlige og serviceingeniører arbeider fra Oslo, og er lett tilgjengelige for support og service.

Vi har eksklusive leverandørkontrakter med følgende produsenter:
- Werfen Group, Instrumentation Laboratory (koagulasjon, blodgass)
- Werfen Group, Inova (autoimmunitet)
- 77 Elektronika (urinanalyser)
- MediRox (kvalitetskontroller koagulasjon)
- Technopath (kvalitetskontroller klinisk kjemi/immunologi)
- Biokit (serologi,spesialtester)
- Boule Medical (hematologi)
- Mitsubishi (pasientnære instrumenter/tester)
- Fuji (klin.kjemiske tester, pasientnære tester)

Kontaktperson Mediq Lab Solutions: 
Salgssjef Laila Høydalsvik
E-post: laila.hoydalsvik@mediq.com
Telefon: 91 33 72 60