Stapler med resorberbar stift

Pleieseng Olympia Hospital XLow
Stapler med resorberbar stift
Stapler med resorberbar stift