For helsepersonell

Kompresjonsbehandling

Venøs insuffisiens betyr vedvarende svikt i venene og krever livslang kompresjonsbehandling, noe pasienten bør være informert om. Kompresjonsbehandling krever kunnskap og kompetanse.

Formålet med kompresjonsbind og strømper:

 • Redusere ødem
 • Gjenopprette normal venøs sirkulasjon
 • Forbedre mikrosirkulasjonen
 • Forebygge/behandle venøst leggsår.

Kompresjonsbehandling - bind eller strømper?

I forbindelse med kompresjonsbehandling virker bind og strømper etter samme prinsipper.
 • Som en utvendig muskel.
 • Hjelper muskel-/venepumpen.
 • Minsker venens diameter.
 • Kompresjonsbind brukes for å redusere ødem samt ved store væskende leggsår.
 • Kompresjonsstrømper brukes ved kronisk venøs insuffisiens og i siste del av behandlingsfasen ved venøse leggsår. 

Bruk av kort- og langelastisk kompresjonsbind
 Tabell kompresjonsbind

Hvordan legge et kortelastisk bind

 • Bruk 1-2 bind avhengig av bindets lengde
 • Bindet skal legges fra nedre del av tærne til ca. 2 cm under knehasen
 • Helen skal dekkes med bindet.
 • Foten skal ha 90° vinkel
 • Bindet legges med jevnt/fast strekk
 • Legges som sirkulært, 8-tall

Ankel –armindeks

 • Ankel-armindeks viser om det i tillegg til venøs svikt også er arteriell svikt.
 • Indekset gir en indikasjon på om optimal kompresjon kan brukes.
Tabell systolisk trykk

Måling av systolisk trykk

 • Pasienten skal hvile liggende i 15-20 min.
 • Stramtsittende klær skal fjernes fra armer og ben.
 • Mål blodtrykket på begge overarmer - bruk høyeste systoliske trykk.
 • Plasser blodtrykksmansjett rundt ankel.
 • Hold proben mellom pekefinger i 45° vinkel, plasseres over dorsalis pedis.
 • Marker pulssted.
 • Hold proben stille mans mansjetten pumpes opp - til lyden av pulsslag forsvinner.
 • Ta luften sakte ut av mansjetten til pulsen igjen kan høres - som er det systoliske trykk.
 • Indeks = Systolisk ankeltrykk/systolisk armtrykk.

Flerlagsbandasjer

 • Et alternativ til kortelastisk eller langelastisk bind kan være flerlagsbandasjer.
 • En flerlagsbandasje kan sitte opptil 7 dager, avhengig av mengde sekresjon.
 • Flerlagsbandasje krever øvelse for de som skal legge kompresjonen.
 • Flerlagsbandasje gir effektiv kompresjon og kan være mer behagelig for pasient.

Behandlingsstrømper

 • Hos personer med venøse sår, hvor ødemet og sekresjonen har avtatt kan en behandlingsstrømpe være et godt alternativ.
 • Sigvaris Ulcer-X består av en glatt innerstrømpe med bomull inn mot huden og har et kompresjonstrykk på 16-18 mmHg. Ytterstrømpen er en Traditional strømpe med trykk 23-32mm Hg. Til sammen gir dette et trykk på 40mmHg. 
 • Fordelen med behandlingsstrømpe er at strømpen kan tas av og pasienten kan dusje.
 • I tillegg gir Ulcer X et stabilt og avtagende trykk og er mer behagelig enn et tykt kompresjonsbind som kan skli ned og skape staser dersom bindet ikke er lagt korrekt.

Valg av riktig strømpe

 • Det må tas nøyaktige mål for å få en best tilpasset strømpe. Bruk måleskjema for å ta riktige mål. 

Når skal man unngå bruk av kompresjonsstrømper?

 • Ved alvorlig arteriell sirkulasjonssvikt
 • Ved akutt hudbetennelse
 • Forsiktighet ved diabetes