Mediq inngår eksklusivt samarbeid med Sempermed

Person som tar på blå hansker
Juni 2020
Mediq utvider sitt hanskesortiment, og vil selge Sempermed sine kirurgiske hansker og undersøkelseshansker innen sykehussegmentet, med eksklusive distribusjonsrettigheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Baltikum.
Samarbeidet er ikke eksklusivt utenfor sykehussegmentet. Vårt samarbeid starter i dag og de første produktene vil være tilgjengelige fra august 2020. Vi har allerede startet overgangen til våre salgs-, logistikk- og distribusjonskanaler.

Med utgangspunkt i Østerrike produserte Sempermed de første hanskene i 1920 og har utviklet seg til å bli en av verdens ledende produsenter innen kirurgiske hansker og undersøkelseshansker. I dag produseres kirurgiske hansker i Østerrike og undersøkelseshansker i Malaysia. Produksjonsfabrikkene opererer 24/7 – 350 dager i året. Mediq Norge ser frem til å distribuere Sempermed kvalitetsprodukter i Norge, og vi vil gjøre vårt beste for en sømløs overgang og sikre stabile forsyninger til det Norske markedet.