Økende interesse for Covid-19 selvtester hos bedrifter

Boson Covid-19 selvtest
6. juli 2021
Mediq Norge ser en økende interesse hos bedrifter som ønsker å benytte seg av Covid-19 selvtester. Bedriftene vil gi sine ansatte muligheten til å teste seg før de ankommer arbeidsplassen, for å hindre smittespredning blant ansatte og bedriftens kunder.