Informasjon om tiltak i forbindelse med Covid-19

Covid-19 virus
Mars 2020
Mediq Norge følger situasjonen rundt utbruddet av corona-viruset tett, og er opptatt av at våre kunder og samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at vi tar de forholdsreglene som situasjonen krever.

Først i Norge med CE-godkjente Covid-19 selvtester

Mediq er første leverandør i Norge med CE-merkede Covid-19 selvtester til bruk i privatmarkedet i Norge. Selvtesten er den første med CE-godkjenning spesifisert mot private brukere, og leveres med norsk tekst og bruksanvisning. Testpakken inkluderer alle komponentene som trengs for å utføre og lese av testen. Brukeren tar enkelt en test i nedre del av nesen, og testen leses enkelt av uten bistand fra profesjonelt helsepersonell.

Selvtestene blir levert av produsent Boson og er i dag i produksjon. De vil ankomme Norge i slutten av mai. Testen er undersøkt i form av både brukervennlighet, sensitivitet, spesifisitet og nøyaktighet. Testene gir en nøyaktighet på 98,72% (Boson, 2021), noe som er svært bra. Utstrakt bruk av selvtestene har flere fordeler:

  • Gir lettere tilgang til tester for privatpersoner
  • Avdekker og reduserer smitte
  • Testresultatet kan leses av etter 15-20 minutter
  • Høy grad av brukervennlighet

Mediq er en av landets største leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell til offentlige og private institusjoner og bedrifter. Testene vil være tilgjengelige for det offentlige markedet, bedriftsmarkedet, samt til privatpersoner gjennom våre varehandelspartnere. 


Ved spørsmål til pressemeldingen, ta kontakt med: 

 

Administrerende Direktør

Trond Dahl Hansen

Tlf.: 971 21 878

E-post: trond.dahl.hansen@mediq.com