Åpenhetsloven

Symaskin i fabrikk
7. juli 2022
1. juli 2022 trådte den nye åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Les om hvordan Mediq Norge jobber med åpenhetsloven.