{{Message}}

Sår

Kontakt oss

Alle kan oppleve å få sår og kuttskader i blant. Mange personer lider av kroniske sår, altså sår som ikke gror. Dette kan være blant annet trykksår, leggsår og fotsår ved diabetes. Ulike sår krever ulik behandling.

Hvordan renser og steller jeg sår?

Hvis du har fått et mindre kutt eller skrubbsår, behøver du ikke å oppsøke lege. Det er allikevel viktig å rense såret for å unngå infeksjoner siden bakterier kan trenge inn i såret. Slik renser du sår:

Vask hendene godt


Bruk såpe og lunkent vann, eller bruk eventuelt antibakterielt middel og engangshansker.

Stopp blødningen

Dersom såret ikke slutter å blø av seg selv, kan du presse forsiktig mot såret med en ren klut eller bandasje

Rens såret

Bruk rent vann, og unngå å få såpe direkte i såret siden dette kan irritere. Hvis det er skitt i såret kan du fjerne det forsiktig ved å bruke en pinsett rengjort med alkohol.

Legg på bandasje eller kompress

Ved å legge på bandasje eller plaster beskytter du såret mot skadelige bakterier. Har du blemmer som væsker bør disse dekkes til det har fått en skorpe. Bandasje skiftes ved behov, og tåler å bli litt våt.

Når bør jeg oppsøke lege?

Kontakt lege dersom du opplever noe av dette:
• Du har større kutt eller sår, eller dersom såret ikke slutter å blø etter 20-30 minutter.
• Det er så mye skitt i såret at du ikke klarer å rense det
• Såret er dypt, som en huggskade
• Såret er et dyrebitt
• Såret ikke gror, eller det er tegn til infeksjon i såret. Enkelte grupper har større risiko for å få sår som ikke leger, som diabetikere og eldre. Disse trenger oppfølging fra helsepersonell.

Hva er kroniske sår?

Alle kan få kutt og sår iblant, og disse leger som regel på relativt kort tid. Men enkelte opplever å få kroniske sår som varer over lengre tid og krever profesjonell hjelp. Kroniske sår oppstår på grunn av en rekke ulike sykdomstilstander som gjør at sår ikke gror i løpet av 6 uker (Kilde: Christina Lindholm, 2012). Kroniske sår kan omfatte trykksår, venøse og arterielle sår, kreftsår og diabetiske fotsår for å nevne noen.
Ifølge en dansk undersøkelse forventes det en økning på ca. 30% i antall kroniske sår i det kommende tiåret. Pleie av personer med kroniske sår utgjør allerede i dag en stor del av helsetjenestens budsjetter.

Hvordan påvirker kroniske sår psyken?

Personer som får kroniske sår opplever ofte at helsetilstand og livskvalitet blir påvirket, med sosial isolasjon, frustrasjon, smerte, depresjon og frykt. For personer med kreftsår kan såret bli en daglig påminnelse om sykdommen. Likskvaliteten kan blir dårligere på grunn av bandasjeringsproblematikk, lukt og uro. Personer med legg- og fotsår kan frykte amputasjon. For personer med trykksår kan tilværelsen bli fullstendig dominert av det stadige behovet for trykkavlastning. Ulike forhold påvirker livskvalitet og ingen sår eller mennesker er like.

Hvilken betydning har mat for såret?

Det er ukjent for mange at nok næring er viktig for å unngå sår og for å få sår til å gro. Sår som vokser i størrelse eller ikke gror, henger ofte sammen med dårlig ernæring. Flere studier viser at mange eldre personer lider av underernæring, som øker risikoen for trykksår. Sår som væsker mye fører til tap av proteiner og andre næringsstoffer. For at sår skal gro trengs økt tilførsel av vitaminer, blant annet A og C, og andre næringsstoffer som proteiner, fett, karbohydrater og mineraler, derfor er god ernæring viktig for personer med sår.

En studie av Wissing har rapportert om positiv effekt av ernæringstilskudd hos personer med venøse leggsår (Christina Lindholm, 2012). Personer som mangler enkelte næringsstoffer eller er undernært og har kroniske sår bør derfor få ernæringsstilskudd.

Kan jeg få økonomisk støtte hvis jeg har sår?

Dersom du har kroniske hudlidelser, epidermolysis bullosa og kroniske sår og fistler, kan du få dekket utgiftene dine til bandasjemateriell og reseptfrie kremer, reseptfrie legemidler, salver og oljer. Lege kan hjelpe deg å søke HELFO om refusjon.

Ønsker du å vite mer om søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell (§ 5-22) Se Helfo sine nettsider.

 Christina Lindholm: Sår. 2012, Cappelen Damm Akademisk, 3. utgave.

Brannsår

Hvordan behandle brannskade? Det er viktig å behandle en brannskade så fort skaden skjer. Små, overfladiske brannsår kan du behandle...

Les Mer

Diabetes og sår

Som diabetiker er man utsatt for å få fotsår, fordi skader på nervene i føttene gjør at evnen til å føle smerter eller ubehag i føttene blir dårligere...

Les mer

Venøse og arterielle sår

Arterielle og venøse sår oppstår av forskjellig årsak, og skal behandles forskjellig. Den vanligste typen leggsår er venøse leggsår...

Les mer