{{Message}}

Kateter

Kontakt oss

Urinretensjon er manglende evne til å tømme blæren delvis eller helt. Ved urinretensjon er man avhengig av å bruke et urinkateter for å tømme urinblæren. Denne prosessen kalles kateterisering.

I Norge er det i dag ca 15.000 personer som av ulik årsak ikke klarer tømme blæren. Urinretensjon forekommer i alle aldersgrupper, både barn, kvinner og menn.

Det kan være mange årsaker til hvorfor blæren ikke tømmes. Kateterisering kan være nødvendig midlertidig, i forbindelse med et sykehusopphold eller operasjon. Det kan også være et behov over en lengre periode/ livet ut på grunn av dysfunksjonell blære. Dette kan være diagnoser som ryggmargsskade, Multippel Sklerose (MS), Parkinsons sykdom, diabetes, hjerneslag eller inkontinens.

Dersom pasienten kan tømme noe urin, men tømmingen er ufullstendig, brukes betegnelsen residualurin/resturin. Resturin kan medføre urinlekkasje, urinveisinfeksjon og andre plager.

Hva er et kateter?

Et kateter er en tynn slange som ofte er laget av myk silikon, som kan settes inn i kroppen. Det finnes en rekke varianter innen kateteriseringsutstyr. Vi deler inn i permanent/inneliggende kateter og intermitterende-/engangskateterisering.

Inneliggende kateter

Et inneliggende kateter er et kateter som forblir inne i kroppen i en lengre periode. Inneliggende kateter settes inn/skiftes av helsepersonell. Ved langvarig bruk skiftes som regel silikonkateter hver 2-3 måned.

Intermitterende kateter (IK)

Et intermitterende kateter føres inn i urinrøret etter behov for å tømme blæren, og fjernes så snart blæren er tom. Dette er en enkel teknikk som de fleste kan utføre selv. Kateterisering gjennomføres omtrent like ofte som du normalt hadde gått på toalettet, ca. 4–6 ganger om dagen.

Hvilket kateter skal du bruke?

Intermitterende kateterisering (IK) er ofte den foretrukne metoden for å tømme blæren når du ikke kan urinere naturlig. Den er trygg og minimerer de vanligste risikoene ved resturin, som urinveisinfeksjoner (UVI), strikturer, blæresteinkomplikasjoner samt degenerering av de øvre urinveiene. Metoden gir også brukeren kontroll og frihet. Ved kirurgiske inngrep vil intermitterende kateterisering bidra til raskere restitusjon og tilbakevendelse av normal vannlating.

Selv barn ned i 7-årsalderen kan få opplæring i hvordan de skal kateterisere, og ved bruk av hjelpemidler kan personer med nedsatt håndfunksjon gjøre det også.
Inneliggende/permanente kateter brukes når det av ulike årsaker ikke er praktisk eller mulig å tømme blæren via intermitterende kateterisering. Det kan være pasienter som er innlagt på sykehus, ved akutt sykdom, forstørret prostata, eller andre tilstander som gjør selvkateterisering vanskelig.

Hvordan kan jeg ha urinretensjon og allikevel lekke urin?

Inkontinens og retensjon er to motsatte problemer – enkelt sagt gjør inkontinens det vanskelig å holde på urin, mens retensjon gjør det vanskelig å få urinen ut. Dersom du har retensjon, kan dette gjøre at blæren ikke tømmer seg helt. Kroppen produserer mer urin enn du slipper ut ved hvert toalettbesøk. Til slutt blir mengden urin større enn blærens kapasitet. Det fører til urinlekkasje som vanligvis er knyttet til inkontinens, og kan gi farlig tilbakestrømning av urin til nyrene eller gi skade på blæremuskelen.

Lekkasjen kan unngås raskt og enkelt ved hjelp av selvkateterisering, uansett om den forårsakes av retensjon eller inkontinens. Kateterisering hjelper deg å sikre at blæren tømmes helt, slik at du unngår en overfylt blære og de helseproblemene dette kan medføre.

Mediq leverer et bredt sortiment av utstyr til behandling av urinretensjon. Våre fagkompetente sykepleiere og produktveiledere hjelper deg gjerne.
Varer fra Mediq leveres diskret og fraktfritt hjem, eller kan hentes på post i butikk.


Kilder

Wellspect.no / Coloplast.no