{{Message}}

Ernæring

Kontakt oss

For mennesker som er syke eller aldrende kan det være vanskelig å få i seg nok mat. Dette kan føre til underernæring, som blant annet gjør personen svakere og mindre motstandsdyktig mot sykdommer. For å unngå dette er det viktig at man får riktig ernæringsstatus. Dette kan bidra til raskere rehabilitering og redusere risikoen for annen oppstått sykdom.

Medisinsk ernæring helbreder ikke sykdommer, men brukes som et tillegg til tradisjonell medisinsk behandling. Næringsmidlene kan være med på å bygge opp immunforsvaret og dermed opprettholde kroppsstyrken. All medisinsk ernæring bør skje i samråd med helsepersonell.

Medisinsk ernæring tilbys blant annet i form av næringsdrikker, berikningsprodukter, supper, puddinger, sondemat og ernæringsutstyr til voksne og barn.

Hjemmeboende personer som har behov for ekstra næring kan få næringsmidler dekket på blå resept. HELFO har utarbeidet en produkt- og prisliste over næringsmidler til spesielle medisinske formål. Listen ligger tilgjengelig på www.helfo.no.

Kreft og ernæring

Mange personer med kreftdiagnoser går ned i vekt. Over halvparten av kreftsyke opplever vekttap allerede når de får diagnosen, og går ytterligere ned i vekt både under og etter behandling.

Grunner til at kreftpasienter går ned i vekt kan være både psykologiske og fysiologiske. Psykologiske grunner som angst og depresjon, eller fysiologiske begrensninger som kvalme og smaksendringer kan føre til at man spiser mindre. Vekttap kan også skyldes metabolske endringer.

Underernæring hos personer med kreft innebærer ofte at man blir mindre mobil, mer syk og får nedsatt respons på kjemoterapi. Ettersom mange kreftsyke spiser mindre mat og dermed ikke får i seg de nødvendige næringsstoffene som kroppen trenger, kan det være nyttig å supplere maten med medisinsk ernæring.
 
Hensikten med ernæringsbehandling er blant annet å:
- Opprettholde eller øke matinntaket
- Beholde muskelmasse og funksjonsnivå
- Minske risikoen for å avbryte eller redusere planlagt kreftbehandling
- Forbedre livskvaliteten

Siden mange kreftpasienter har vanskelig for å få i seg de nødvendige næringsstoffene, kan det være nyttig å supplere maten med medisinsk ernæring i form av næringsdrikker


Underernæring blant eldre

Eldre og syke som ikke får i seg de viktige næringsstoffene som kroppen trenger kan ofte ha lav motstand mot sykdom. Vanlige tegn på skrøpelighet blant eldre er ufrivillig vekttap, svekkede krefter og lavere fysisk aktivitet. Mangelen på krefter leder til dårligere mobilitet, som igjen fører til tap av selvstendighet og engasjement.

Flere studier viser at medisinsk ernæringsbehandling kombinert med medisinsk behandling og omsorg reduserer komplikasjoner og dødelighet. I god og trygg omsorg må det inngå en vurdering av risiko for underernæring, utredning av årsak og riktig ernæringsbehandling med oppfølging. Slik omsorg er like viktig for pasienten som legemidler og andre terapeutiske inngrep.

Ernæring og helse

Det kan være ulike årsaker til at man ikke klarer å få i seg nok mat i løpet av dagen. For noen kan sykdom og skade være direkte årsak til...

Les Mer

Berikningsprodukter 

Ved sykdom og/eller aldring kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig mengde næringsrik mat til å dekke sine behov. I slike...

Les mer

Svelgevansker

Svelgevansker kalles også dysfagi, og er et felles begrep for lidelser som påvirker svelgeprosessen. Dysfagi er et symptom på underliggende...

Les mer