{{Message}}
Mediq Norge AS er en ledende aktør av produkter og tjenester innen medisinsk-teknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell i Norge. Vi betjener primærhelsetjenesten, offentlige sykehus, private klinikker, legekontor og direkte til privatpersoner i ekspedering av blåresepter. Mediq Norge AS er en betydelig leverandør av utstyr til det norske Forsvaret og har vært sentrale i oppbygging av de medisinske løsningene Forsvaret i dag bruker i internasjonale operasjoner. Vi leverer førstehjelpsutstyr gjennom et stort antall forhandlere samt beredskapsløsninger i det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

Våren 2019 kjøpte det internasjonale Mediq konsernet selskapet Puls AS. Mediq Norge AS og Puls AS styres av en felles ledergruppe, men fortsetter i markedet som to separate selskap. Mediq Norge AS og Puls AS deler kontorlokaler i Brynsveien 14 i Oslo.

Sammen med Puls AS styrker Mediq sin posisjon som en europeisk markedsleder innen levering av medisinsk utstyr og omsorgsløsninger til pasienter på tvers av helsevesenet. Puls AS sin virksomhet og kompetanse komplementerer godt den eksisterende virksomheten i Mediq i Norge. 

Vi er ca. 90 medarbeidere i Norge inkludert Puls AS, og er en del av det internasjonale Mediq-konsernet med i alt 2.600 medarbeidere fordelt på selskaper i 12 ulike land i Europa. I Norden er Mediq den største leverandøren av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell gjennom våre kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

Web
Mail/Web
kundeservice.no@mediq.com 
www.mediqnorge.no

Phone
Telefon
(+47) 67 02 43 00 Sentralbord
(+47) 67 02 44 40 PRIVAT
(+47) 67 02 43 40 PROFF
Icon Besøksadresse

Besøksadresse 

Brynsveien 14
0667 Oslo, Norwayy

Post
Postadresse
Mediq Norge as
Mottakerens navn
P.b. 6608
Etterstad, 0607 Oslo
Norway
Doc
Organisasjonsnr.
981 080 262
Fax
Fax
(+47) 67 02 44 00

Mediqs verdier


Care is the core business and the true DNA of the people of Mediq. We put  our patients at the heart of everything we do and always strive to make a difference. Because it matters what we do. We care about improving lives; one person at a time.The customer comes first whether it is the payor, healthcare professional or the patient. We create  client focused solutions  and we take ownership of their needs. Customer Drive is about delivering excellent value with enthusiasm and ambition.


We need to act as one  because together we can  achieve so much more. Champion spirit is about  believing in unlimited possibilities. But also about adapting to new challenges and being eager to be better everyday. With integrity and  respect, we strive to create a winning team.