{{Message}}

Om Mediq Norge


Mediq Norge AS er en ledende leverandør av medisinsk forbruksmateriell og sykepleieartikler til offentlige og private institusjoner og bedrifter
i Norge, og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

Vi betjener primærhelsetjeneste, offentlige sykehus, private klinikker, legekontor og direkte til privatpersoner i ekspedering av blåresepter.
I tillegg leverer vi førstehjelpsutstyr gjennom et stort antall forhandlere samt beredskapsløsninger i det internasjonale nødhjelpsmarkedet.

Mediq Norge AS er en betydelig leverandør av utstyr til det norske Forsvaret og har vært sentrale i oppbygging av de medisinske løsningene Forsvaret i dag bruker i internasjonale operasjoner.

Vår ledestjerne er at vi sammen skal være best i å møte våre kunders behov. Ved å bygge våre egne merker gir vi våre kunder flere og bedre alternativer. Vi legger betydelig vekt på å forenkle flyten av produkter, tjenester og informasjon til markedet.

Våre integrerte IT- og logistikkløsninger gir store effektiviseringsgevinster. Disse elementene samlet i tillegg til fokus på kvalitet og kompetanseutvikling gjør at vi kan tilby våre kunder kostnadseffektive og verdiøkende tjenester.

Mediq er et internasjonalt firma som finnes i 14 land. Mediq har en ledende posisjon som leverandør av medisinsk utstyr og tjenester.

Vårt hovedkontor ligger i Utrecht, Nederland. Selskapet ble stiftet i 1899 og har ca 4000 ansatte. Mediq har siden februar 2013 vært eid av det amerikanske private equity selskapet Advent International.

 

 

Web
Mail/Web
kundeservice.no@mediq.com 
www.mediqnorge.no

Phone
Telefon
(+47) 67 02 43 00 Sentralbord
(+47) 67 02 44 40 PRIVAT
(+47) 67 02 43 40 PROFF
Icon Bes√łksadresse

Besøksadresse 
Brynsveien 14
0667 Oslo, Norway
Post
Postadresse
Mediq Norge as
Mottakerens navn
P.b. 6608
Etterstad, 0607 Oslo
Norway
Doc
Organisasjonsnr.
981 080 262
Fax
Fax
(+47) 67 02 44 00

Mediqs verdier


Care is the core business and the true DNA of the people of Mediq. We put  our patients at the heart of everything we do and always strive to make a difference. Because it matters what we do. We care about improving lives; one person at a time.The customer comes first whether it is the payor, healthcare professional or the patient. We create  client focused solutions  and we take ownership of their needs. Customer Drive is about delivering excellent value with enthusiasm and ambition.


We need to act as one  because together we can  achieve so much more. Champion spirit is about  believing in unlimited possibilities. But also about adapting to new challenges and being eager to be better everyday. With integrity and  respect, we strive to create a winning team.