{{Message}}

Medisinsk forbruksmateriell

Mediq Norge AS er en av Norges største leverandører på medisinsk forbruksmateriell til offentlige og private sykehus.
Mediq spiller en viktig rolle i helsesektoren og er en pålitelig partner for helsepersonell og pasienter på sykehus. Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen alle våre produktområder, slik som sår, ernæring, inkontinens, urologi, kompresjon og smittevern. Som ledende bedrift innen sektoren, søker Mediq kontinuerlig etter å utvikle nye løsninger, både innen egne kvalitetsmerker og med utvalgte samarbeidspartnere. Vårt mål er å levere den beste tjenesten med hensyn til behandlinger, pleieprosesser og logistikk.


Smittevern

Vi har et bredt og variert utvalg av hygiene- og smittevernprodukter til bruk av helsepersonell, brukere og pasienter. Kjente- og egne merkevarer.

Avfallsemballasje
Diverse avfallsemballasje og avfallsbeholdere

Beskyttelse/Bekledning
Ulike typer hansker usteril, munnbind, luer, stelle-og smittefrakker, sko overtrekk, armbeskyttere, plastforkle m.m

Desinfeksjon
Diverse desinfeksjonsmidler og tilbehør.

Hygiene

Vi har et bredt og variert utvalg av hygiene- og smittevernprodukter til bruk av helsepersonell, brukere og pasienter. Kjente- og egne merkevarer.

Hudpleie og personlig hygiene 
Såper, salver, kremer, oljer, munn-og tannpleieprodukter, sanitetsprodukter m.m

Pleie

Her finner du et stort utvalg av produkter knyttet til personlig pleie.
 
Pleieprodukter
Noe av det du finner her kan være bekken og urinflasker, tutekopper, mors-sett, smekker, truser og nattøy, diverse avlastningsprodukter (trykkavlastning), legebenkpapir, vaskekluter og hansker.

Operasjon 

Vi fører et bredt utvalg av produkter av kjente merkevarer inne operasjon.

Oppdekking 
Diverse oppdekkingsduker, laken og oppsamlingsposer, til bruk under operasjon)

Instrumenter
Her finner du et bredt utvalg av produktet relatert til kirurgiske inngrep og operasjoner.

Suturer
Hudsuturer av ulike merker og bruksområder.

Sterilisering
Produkter for autoklavering og tørrsterilisering. Utstyr og tester.

Sonder og sug
Ulike sonder, sugekateter og slanger. Tilhørende utstyr.

Biologisk Matrix
Diverse biologisk implantater og vevs erstatningsmateriale

Hansker operasjon
Opersjonshansker både latex og syntetiske og indikatorhansker av ulike merker.

Prosedyresett
Utvalg av kateteriseringssett og diverse prosedyresett.

Infusjon – Transfusjon

Vi fører et bredt utvalg av venfloner, infusjonssett og kanyler til intravenøs behandling.

Sprøyter og kanyler

Kanyler infusjon

Kraner og propper


Respirasjon

Vi fører et bredt utvalg av kjente merkevarer fra masker, oksygenslanger, munnstykker, oksygenkonsentratorer og forstøverapparat.

Oksygenbehandling

Anestesi/Intensiv

Vi fører et bredt utvalg av kjente merkevarer.

Laryngoskop
Laryngoskop med tilbehør og utstyr

Larynxmasker
Diverse larynxmasker og tilbehør.

Tuber
Diverse tuber til forskjellige bruksområder og utstyr.

Kontaktperson Medisinske forbruksvarer:
Produktsjef Kari Jølsen
E-post: kari.jolsen@mediq.com
Telefon: 93 21 19 08