{{Message}}
  • Erfaring gir trygghet

    Velg en leverandør av medisinsk utstyr til legekontoret som selv har klinisk erfaring.

    Les mer
  • Erfaring gir trygghet.

    30 år som lege gir meg muligheten til å tilby en trygghet til mine pasienter. Den samme tryggheten krever jeg av min leverandør av medisinsk utstyr.

    Les mer


Hospital SolutionsPreparednessFørstehjelpPrimærhelsetjenesten- MEDIQBLOGGEN -

Svelgevansker

Svelgevansker kalles også dysfagi, og er et felles begrep for lidelser som påvirker svelgeprosessen. Dysfagi er et symptom på underliggende...

Les mer

StomiCare

Du som har stomi vet hvor viktig det er med riktig utstyr, gode produkter og nyttig veiledning. Hos Mediq får du kontaktpersoner med...

Les mer

Venøse og arterielle sår

Arterielle og venøse sår oppstår av forskjellig årsak, og skal behandles forskjellig. Den vanligste typen leggsår er venøse leggsår...

Les mer