Primærhelsetjenesten

Medisinsk forbruksmateriell

Mediq Norge AS er en av Norges største leverandører av medisinsk forbruksmateriell. 

  • Vi har spesialkompetanse innen alle våre produktområder.

  • Bestill før 12.00 og få varene levert dagen etter.

  • Vårt produktsortiment teller over 10 000 produkter.

Ledende aktør innen medisinsk forbruksmateriell

Mediq er en ledende aktør innen medisinsk forbruksmateriell. Dette gjør at vi kan tilby produkter til alle behov kommunenes helse- og omsorgstjeneste har, slik at både enkle og komplekse utfordringer løses.

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen alle våre produktområder – ernæring, inkontinens, sår, urologi, kompresjon og smittevern. Gjennom kursing får vi jevnlig kunnskapstilførsel, slik at vi til enhver tid kan veilede våre kunder i hvordan de yter mest effektiv behandling av pasienter og brukere, både med hensyn til økonomi, tid og kvalitet.

Vi deler vår kunnskap og tilbyr kurs og opplæring innen alle fagområder. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre flyten ved bestilling og fjerne unødvendige ledd i forsyningskjeden.

I tillegg til leveranser, arbeider vi konstant med å finne bedre og nyskapende løsninger for å dekke behov i alle deler av helsevesenet.

Et kundeforhold med Mediq skal være enkelt. Gjennom dette frigjøres det tid og vi styrker helsepersonells mulighet til å være i direkte kontakt med pasientene de har omsorg for.